معاون پژوهش برنامه ریزی و سنجش آموزش فنی و حرفه ای کشور با سرپرست مدیریت امور مسابقات ملی و بین المللی سازمان از روند برگزاری آزمون پایانی مرحله اول اردوی آماده سازی چهل و پنجمین دوره مسابقات جهانی مهارت (کازان- ۲۰۱۹) بازدید نمودند.
در این بازدید که تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، معاون پژوهش برنامه ریزی و سنجش آموزش فنی و حرفه ای کشور و سرپرست مدیریت امور مسابقات ملی و بین المللی سازمان را همراهی می کرد ، از سایت برگزاری این مسابقات بازدید کردند.
رضا باجولوند معاون پژوهش ، برنامه ریزی و سنجش و سرپرست مدیریت امور مسابقات ملی و بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوربا همراهی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از سایت مسابقات کارگاه های جواهر سازی ، جوشکاری و مدیریت سیستم های تحت شبکه که به میزبانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رهبری ، بازدید نمودند.
رضا باجولوند در این بازدید با کارشناسان مسابقات گفتگو کرد و مشکلات و چالشها را جویا شد و افزود با وضعیت کنون اقتصادی از تمام ظرفیت های سازمانی جهت برگزاری با کیفیت اردوها و استفاده از کار آموزانی که از همه لحاظ آمادگی و صلاحیت شرکت در مرحله دوم اردوها را دارا می باشند خبر داد.
معاون پژوهش ، برنامه ریزی و سنجش در پایان به رفع مشکلات و چالشها برای مرححله دوم اردو های مسابقات اشاره کردو افزود این مسابقات تا روز چهارشنبه پنجم دیماه جاری ادامه خواهد داشت و برگزیدگان این مرحله پس از ارزشیابی پروژه ها توسط کارشناسان مشخص و اعلام خواهند شد