به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با صدور ابلاغی از سوی مدیر کل آموزش فنی فنی و حرفه ای استان البرز  جناب آقای ناصر کاردوست  به عنوان سرپرست اداره امور مالی  منصوب شد .

در این جلسه که با حضور مدیر کل  آموزش فنی و حرفه ای ، ذیحساب ، معاونین ، کارکنان واحد مالی و جمعی ازکارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز برگزار شد غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از زحمات جناب آقای محمد علی نیری در زمان تصدی پست ریاست اداره امور مالی تشکر و قدردانی نمود و برای جناب آقای ناصر کاردوست در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

درمتن ابلاغ سرپرست جدید اداره موسسات کار آموزی آزاد آمده است:

برادر گرامی جناب آقای ناصر کاردوست

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

احتراما ، نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به سمت سرپرست اداره امور مالی منصوب می شوید تا از طریق تعامل ، همدلی و بهره مندی از توانمندی های نیروی انسانی آن حوزه و هماهنگی با دفتر امور مالی و دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان و همچنین تعامل مناسب با ذیحساب محترم و دستگاه های نظارتی مربوطه و معاون محترم اداری و پشتیبانی و سایر ادارات و مراکز تابعه ، با اولویت قرار دادن محورهای کاری ذیل اقدام نمایید :

 • تقسیم کار بین کارکنان حوزه تحت سرپرستی و نظارت بر حسن انجام امور
 • نظارت و کنترل و مدیریت هزینه ها در چارچوب سرانه ها و اعتبارات ابلاغی به مراکز و رعایت دقیق فرآیند خرید و امور مربوط به انبارها
 • مطالعه کلیه قوانین ، بخشنامه ها و آئین نامه های موجود و نظارت بر رعایت کلیه موارد مذکور
 • تجزیه و تحلیل و مطالعه روش های پیشنهادی از طریق کارشناسان حوزه تحت سر پرستی به منظور بهبود روشهای موجود و ارائه راهکارهای مطلوب
 • بررسی ، آسیب شناسی ، اصلاح و بروزرسانی کلیه فر آیند های اجرایی در حوزه مربوطه
 • حفظ و تقویت نظم و انضباط نهادینه نمودن خلاقیت و نو آوری در امور مالی
 • اتخاذ راهکارهای اجرایی و قانونی جهت افزایش در آمد ها و وصول به موقع مطالبات و استفاده بهینه از منابع مالی
 • پاسخگویی مستند به قانون و به موقع به دستگاه های نظارتی در حوزه مربوطه
 • اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جذب حداکثری اعتبارات ملی و استانی
 • پیگیری اعتبارات تخصیص یافته از ستاد و نظارت بر حفظ و تایید کلیه اسناد و دفاتر مالی
 • مراقبت و پیگیری لازم در تهیه حساب اموال و نظارت بر اموال مذکور
 • تهیه گزارش از کلیه فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله در محدوده وظایف شغلی که از طریق مافوق ارجاع می شود.

امید است با توکل به ذات اقدس الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر ( عج ) موفق و موید باشید.