به گزارش روابط عمومی اداره کل، نشست مشترک غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و مهرابی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل با رئیس، معاون و مربیان مجری دوره های ۱۸ ماهه در مرکز شهید رهبری برگزار شد.

در این نشست غیاثی تبار به برخی آسیبهای موجود در طرح ۱۸ ماهه فعلی، از قبیل بلند مدت بودن دوره، اشتغال مهارت آموختگان با بخشی از توانایی ها استاندارد، عدم بروز بودن استانداردهای آموزشی که موجب کاهش چشمگیر متقاضیان این دوره ها در حال حاضر شده اند اشاره کرد.

وی با اشاره به هزینه های بالای آموزشهای مهارتی خصوصا در دوره های ممتاز که در حال حاضر به صورت ۱۸ ماهه برگزار می شود بر هدفمند بودن آموزشهای مهارتی تاکید کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز گفت: الگوی آموزشی دوره های ممتاز باید به نحوی اصلاح و بازنگری شود که بتواند در کوتاه ترین زمان مهارت آموختگان را به اشتغال برساند.

غیاثی تبار افزود الگوی آموزشی جدید از طریق جایگزینی دوره های کوتاه مدت جدید متناسب با فناوری روز و نیاز بازار کار به صورت مستقل با حفظ مسیر مهارتی دوره های ممتاز به جای سرفصلهای فعلی و امکان ورود و خروج مهارت آموختگان در مقاطع زمانی مختلف و برگزاری آزمونهای جامع در پایان دوره و با رعایت پیش نیازها و هم نیازها طراحی و اجرایی خواهد شد.

وی از مزایای این طرح، انعطاف بالای دوره، امکان ورود و خروج مهارت آموز و مهارت آموختگان در مقاطع زمانی مختلف دوره آموزشی، بروز شدن محتوای دوره ها با فناوری روز و نیاز بازار کار و صنعت خبر داد.

در ادامه این جلسه رئیس مرکز، معاون مرکز و مربیان مجری طرح نظرات و دیدگاههای خود در خصوص الزامات اصلاح و بروز رسانی این دوره ها را بیان کردند.