۱۵۵۰ نفر دانش آموز البرزی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان بازدید کردند

همزمان با بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر کشور،۱۵۵۰ دانش آموز از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان البرز بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، تقی غیاثی تبار، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزدر این خصوص بیان داشت: بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای فرصت مناسبی است برای ترویج فرهنگ مهارت آموزی بین اقشارمختلف جامعه است و برنامه ریزی های انجام شده می تواند نقش بسزایی در شناخت عموم و شهروندان از خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه ای داشت.
برگزاری نمایشگاه دستاوردها در مراکز، اجرای طرح بازدید دانش آموزی از مراکز استان ، برگزاری دوره های کپسولی ( چند ساعته ) برای دانش آموزان ، مشاوره آموزشی به دانش آموزان ، تبلیغات محیطی ، مجازی، رسانه ای و هماهنگی با مسئولین آموزش و پرورش جهت بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای از جمله برنامه‌های این اداره کل در طرح بازدید سراسری دانش آموزی بود.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز آشنایی مخاطبان با مرا کز آموزش فنی و حرفه‌ای را از مهم‌ترین فرصت‌های این دهه برشمرد و با تاکید بر لزوم همکاری دستگا ههای استان و شهرستان خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات موفق ما در ادوارگذشته بازدید همگانی ، این دوره نیز همچون گذشته با شکوه برگزار شد.
وی در ادامه آموزش های فنی و حرفه ای «فعال»، «هدفمند» و «اثربخش» را پشتیبان (( کالای با کیفیت ایرانی )) دانست و افزود آموزش های فنی و حرفه ای از مولفه‌های اصلی در حل مسئله اشتغال در کشور می باشد.

برنامه «بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای» همه ساله به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود که در سال جاری نیز این برنامه از تاریخ ۱ الی ۱۱ اردیبهشت ماه در دستور کار این سازمان قرار گرفت.