به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز نشست مشترکی بین معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور ، مدیر کل دفتر نظارت بهسازی و هدایت آموزشی  با مدیر کل و مسئولین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای  شهید خدایی برگزار شد.

موسوی معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هدف از نگرش جدید مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی اصلاح جهت گیری آموزش ها در مراکز و آموزشگاه های آزاد  به سمت آموزش های هدفمند دانست.

معاون آموزشی سازمان به تعامل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  با مراکز کاریابی ها اشاره کرد و از تعامل بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کاریابی ها خبر داد و اضافه کرد در این طرح کارجو های فاقد مهارت پس از مراجعه به کاریابی ها به مراکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی می شوند که پس از فراگیری مهارت به صنایع معرفی شوند . طرح سفارش کردن و هدفمند کردن آموزش ها مبتنی بر نیاز بازار کار و صنایع از اهداف اصلی این سازمان می باشد که آموزش های هدفمند میتواند کمک بزرگی به ایجاد اشتغال پایدار در کشور و استان البرز داشته باشد .وی اضافه کرد استان البرز با وجود ۸ مرکز آموزشی و ۴۵۰ آموزشگاه آزاد فعال باید به مرکز تامین نیروی انسانی بازار کار استان شود .

موسوی تغییر شیوه برنامه ریزی آموزشی را یکی از ۱۸ برنامه تحول دانست و اضافه کرد این تغییر آموزشی بایستی از لحاظ کمیت و کیفیت در نظر گرفته شود و به تنظیم تعهد مراکز بر اساس مواردی مانند : برش شهرستانی ، لایحه بودجه  ، ظرفیت اسمی ، تعداد مربی ، عملکرد سال قبل و … اشاره کرد و افزود در سال ۹۷ به اجرایی شدن  دوره های آموزشی به صورت  خرید خدمات در استان ها میپردازیم و استان ها بایستی برنامه ریزی لازم را در جهت اجرای دوره ها به این روش اقدام نمایند.

دیگر برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جهت تعامل با صنایع و کیفیت بخشی به آموزشها  ، مخلوط کردن الگوی آموزشی  را از جمله دستاوردهایی دانست که باید در آینده نزدیک صورت پذیرد تا مهارتها به صورت عملی در مراکز در جوار کارخانه به کارآموزان  آموزش داده شود.وی افزود : آموزش شاغلین از جمله برنامه هایی است که در برنامه تحول مورد نظر قرار گرفته است که ارتقاء مهارت شاغلین بخش صنایع توسط مراکز و آموزشگاه های بخش غیردولتی باید از برنامه های پیش بینی شده سال آینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز باشد.

موسوی در پایان  اصلاح جهت گیری آموزشی را به عنوان یک تحول اساسی و خیلی مهم دانست و مسیر اصلی کاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز را  طی کردن همین مهم دانست و افزود با طی کردن این مسیر می توانیم به اهداف اصلی  و مطلوب برسیم.

گفتنی است در ابتدای جلسه غیاثی تبار به اجرای ۲میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ساعت آموزش برای ۱۹ هزارو ۵۰۰ نفر از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود در سال ۹۷ با بالا بردن و کیفیت بخشی و هدفمند کردن آموزش ها از لحاظ کمی و کیفی

 د رراستای اصلاح الگوی آموزشی و آموزش های هدفمند بر اساس نیاز بازار کار و جامعه پیشگام خواهیم بود.