به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۵۵۸۳نفر از مخاطبین و شاغلین دستگاه های اجرایی ، نهاد ها ، صنایع و صنوف ، دانشجویان ، دانش آموزان و … در قالب تفاهمنامه های همکاری  با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در دوره های مهارتی شرکت نموده اند.

غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز بیان داشت : در راستای تحقق تفاهمنامه های ملی و استانی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از ابتدای سال جاری و در قالب تفاهمنامه ملی و استانی  استانی با ۲۶ دستگاه اجرایی ، نهاد ، و …… در استان به ۵۵۸۳ نفر آموزش های فنی و حرفه ای ارائه شده است..

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با اعلام اینکه این تفاهمنامه ها در راستای اجرای آموزش های هدفمند مبتنی بر سفارش ارائه شده و نقش بسزایی از لحاظ اجتماعی و فرهنگی در جامعه و استان دارد.،وی  از مهارت آموز شدن ۹۳۲ نفر از زندانیان استان از ابتدای سال جاری خبر دارد که در قالب تفاهمنامه با سازمان زندان ها صورت گرفته و می تواند این آموزش ها نرخ بازگشت مجدد زندانیان را به زندان کاهش دهد .غیاثی تبار با اشاره به صنعتی بودن استان از مهارت آموزی ۸۹۱ نفر از شاغلین بخش صنایع در قالب تفاهمنامه با شهرک های صنعتی خبر داد و افزود : از ابتدای سال جاری با تقویت بخش آموزش در صنایع در این بخش ۳۴۳۸۲ نفر ساعت در ده ماهه ابتدای سال ارائه شده که این آموزش ها موجب افزایش  کیفیت محصولات داخلی و ایجاد اشتغال پایدارو همچنین حمایت از محصولات داخلی می شود.

در پایان غیاثی تبار افزود این اداره کل آمادگی لازم را جهت انعقاد تفاهمنامه با دستگاهها ، نهاد ها و صنایع و … دارد و تعامل و هم افزایی با دستگا های اجرایی رادر  کاهش  نرخ بیکاری استان از مهم ترین برنامه های سال جاری این اداره کل دانست ، که در همین راستا از ابتدای سال جاری این اداره کل با انعقاد تفاهمنامه با ( اتاق اصناف ایران ، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، دانشگاه ها ، سازمان نو سازی معادن و صنایع معدنی ، سازمان بسیج سازندگی ، سازمان بهزیستی ، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان جهاد کشاورزی ، سازمان زندانها ، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، ستاد توسعه علوم و فنون گیاهان دارویی و طب سنتی ، ستاد کل نیرو های مسلح با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مهارت آموزی سربازان وظیفه ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، ستاد ملی باز آفرینی شهری ، شهرداری ها و دهیاری های کشور ، شهرک های صنعتی  ، قوه قضاییه ، کمیته امداد امام خمینی ، کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ، حوزه های علمیه ، نظام صنفی کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش در شاخه های کارو دانش و کودک های استثنایی ، تا کنون ۵۹۴۰۸۳ نفر ساعت آموزش ارائه شده است.