مهارت آموزی ۱۵۰ نفر از کارکنان دستگاه های اجرایی استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز  ۱۵۰ نفر از کارکنان ۹۰ دستگاه اجرایی استان البرز مهارت آموز می شوند.

تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در این خصوص عنوان کرد دوره اصول و فنون و تشریفات   اداری برای کارکنان خدمات و تشریفات دستگاه های اجرایی در مرکز شماره ۵ هتلداری و گردشگری فنی و حرفه ای  استان البرز در حال برگزاری می باشدکه برگزاری متناوب این دوره ها با هدف ارتقاء کمی و کیفی عملکرد کارکنان بخش خدمات و تشریفات دستگاه های اجرایی استان انجام می پذیرد.

غیاثی تبار برگزاری اینگونه دوره ها را برای تعمیق و ارتباط بیشتر  با دستگاه های اجرایی را از برنامه های سال جاری این اداره کل دانست و افزود تا کنون ۱۵۰ نفر از نیرو های ۹۰ دستگاه اجرایی در حال مهارت آموزی می باشند .

لازم به ذکر است دوره اصول و فنون تشریفات ۴۰ ساعت می باشد که تا کنون مهارت آموزان  ۳۰ ساعت آن را سپری کرده اند و شرکت کنندگان در این دوره ها ، ضمن فراگیری تئوری نحوه ی صحیح انجام امور محوله در شرایط مختلف، دانسته های خود را  در محیط کارگاهی به مرحله اجرا در می آورند. لازم به توضیح است در پایان هر دوره به هر یک از کارآموزان گواهی نامه پایان دوره آموزشی اعطاء می گردد.