مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز: الگوی آموزش سفارش محور مبتنی بر اشتغال اجرایی می شود

در اولین همایش هم اندیشی برنامه ریزی تعاملی سال ۱۳۹۷ مدیران کل ستادی واستانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اهم فعالیت ها و برنامه های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز تبیین شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تقی غیاثی تبار، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در اولین همایش هم اندیشی برنامه ریزی تعاملی سال ۱۳۹۷ مدیران کل ستادی و استانی این سازمان که به میزبانی استان اصفهان از بیست و دوم تا بیست و سوم اردیبهشت جاری در حال برگزاری است، اهم برنامه های سال ۱۳۹۷ در حوزه آموزش فنی و حرفه ای این استان را تبیین کرد.

اهم فعالیت ها و برنامه های سال ۱۳۹۷ در حوزه آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

-طراحی و اجرای الگوی تور آموزشی مربیان انجام شده است.

-طراحی و استقرار نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف؛ مربیان، کارکنان و رؤسای ادارات مرکزی

-طراحی و اجرای الگوی آموزش سفارش محور مبتنی بر اشتغال

-تقویت و توسعه خدمات الکترونیکی

-راه اندازی سامانه ثبت سفارش محصولات تولیدی کارگاههای آموزشی

-راه اندازی سامانه معرفی نیروی کار ماهر و امکان انتخاب توسط صنایع و بنگاههای اقتصادی

-آموزش شاغلان حوزه گازرسانی با مشارکت شرکت گاز

-مشارکت با صنایع و بنگاهها در جذب و توانمندسازی مهارت آموختگان

بر اساس این گزارش، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزباتعداد ۸ مرکزآموزش دولتی، ۸۷ کارگاه ثابت شهری، ۱۷ کارگاه جوارشهری، ۲۴ کارگاه جوار روستایی، ۲ کارگاه عشایری، ۴ کارگاه جوارصنعت، ۹ کارگاه صنایع بین کارگاهی، ۵۲ کارگاه صنایع ضمن کار، ۲ کارگاه صنایع اصناف، ۳ کارگاه جواردانشگاه، ۱۱ کارگاه جوار پادگان، ۴ کارگاه زندان،آموزش های فنی وحرفه ای رادرخوشه خدمات،صنعت،فرهنگ وهنر وکشاورزی ارائه می دهد.