به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، بروزرسانی تجهیزات کارگاه‌های آموزشی اتومکانیک مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور، همزمان  کارگاههای اتومکانیک کشور انجام شد.

آئین به روزرسانی تجهیزات کارگاه های آموزشی اتو مکانیک  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز که با حضور مهندس موسوی معاون آموزش  و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه و واحد مرکزی خبر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خدایی  برگزار شد.

موسوی پس از انجام  آئین ۳۵۰رونمایی از خودرو ها در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر بیان داشت این طرح در راستای بروزرسانی تجهیزات کارگاه های اتو مکانیک آموزش های فنی و حرفه ای از طریق توزیع خودرو های با فناوری روز بین کارگاه های مذکور انجام شد.

غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز نیز در اجرای این طرح بیان داشت: در این طرح ۸ دستگاه خودروی جدید جهت بروزرسانی آموزشها در کارگاه های آموزشی  اتومکانیک استان البرز توزیع می شود. که این امر سبب می شود تا کیفیت های آموزشی با نیاز بازار کار و پیشرفت فناوری هم سو شده و فاصله بین آموزش و فناوری را کم کند. وی از دیگر برنامه های این اداره کل را جهت آشنایی مربیان با فناوری های نوین اجرای طرح تور آموزشی مربیان دانست و افزود این طرح برای اولین بار در استان اجراشده که کیفیت بخشی آموزشها از برنامه های مهم این اداره کل در سال جاری بوده است.