به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز آموزش به روستائیان استان را عدالت آموزشی دانست و اضافه کرد در  راستای اشاعه آموزشهای مهارتی و ساماندهی مشاغل مناطق روستایی و عشایری توانایی ها و قابلیت های زیادی در بخش تولید و در کمک به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی  وجود دارد که در صورت توانمندیسازی روستاییان می توان نقش موثرتر و پررنگ تری در اقتصاد استانی و ملی  داشت  و نیازهای آموزشی استان را در جهت جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر ها و ایجاد اشتغال پایدار ، ارتقا ء توانمندی های روستائیان در جهت تولید محصول با کیفیت و ایجاد انگیزه در جوانان روستایی برای حرکت به سمت خود اشتغالی و خود کفائی و  اشتغال مولد در ۱۲ ماهه سال جاری  تا کنون ۱۶۷ هزار نفر ساعت  دوره در قالب ۶۱ دوره آموزشی ، آموزش مهارت از قبیل:پرورش زنبور عسل ، پرورش قارچ خوراکی ، پرورش گیاهان آپارتمانی ، تعمیر تلفن همراه ، تولید جوانه های خوراکی زعفرانکار ، قالی و … به   ۸۲۷ نفر از متقاضیان آموزشهای فنی و حرفه ای در روستاهای استان البرز  ارائه نموده است..

 

غیاثی تبار افزود در سال ۱۳۹۶ این اداره کل در بخش آموزش به روستائیان و عشایر به تعهد آموزشی خود عمل کرده و با نیاز سنجی های انجام شده آمادگی لازم را جهت برگزاری دوره ها بر اساس نیاز جامعه روستایی و عشایری در سال ۱۳۹۷ را دارا می باشد.