برگزاری دوازدهمین جلسه شورای اداری آموزشی در سال ۱۳۹۶

دوازدهمین جلسه شورای اداری آموزشی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز  با حضور مدیر کل ، معاونین ، روسای ادارات ، واحدها ومراکزتابعه در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه روسای مراکز تابعه ضمن ارائه گزارش اجمالی از فعالیت های یکساله  مراکز در زمینه های مختلف به طرح مشکلات ، نظرات ، نقاط ضعف و قوت و پیشنهادهای خود را در راستای پیشبرد اهداف سازمانی و اجرای تعهدات در بخش های مختلف آموزشی اشاره نمودند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در ابتدا با اشاره به عملکرد مراکز در بخش های مختلف به تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف با برنامه ریزی دقیق در سال ۱۳۹۷ با به کارگیری از تجربیات سال ۹۶ توسط روسای ادارات و مراکز تابعه اشاره کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به عملکرد ۱۲ ماهه مراکز  پرداخت و همدلی ، همکاری و همچنین خلاقیت و نو آوری را برای پیشبرد اهداف سازمانی  ضروری بر شمرد و برنامه ریزی و تعامل بخش های مختلف  را مورد تاکید قرار دادو افزود مراکز باید از ظرفیت های موجود در استان برای پیشبرد اهداف سازمانی استفاده کنند که با هم افزایی مراکز می توان جایگاه اداری ، آموزشی و اجتماعی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان را ارتقاء بخشید که این مهم یکی از برنامه های سال آینده میباشد.

غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با اشاره به اهمیت انعقاد تفاهمنامه ها و قراردادها ازروسای مراکزو ادارات  خواست تا تمام تلاش خود را جهت تحقق این مهم در سال آینده انجام دهند و اضافه کرد از دیگر برنامه های مهم سال آینده ارائه آموزش براساس تقاضا می باشد که با تعاملات انجام گرفته اجرای آموزش مبتی بر سفارش در مراکز همچون سال ۹۶ انجام می پذیرد.

غیاثی تبار به  نقشه راه این اداره کل در پنج محور اصلی پرداخت و با اشاره به نقاط قوت و ضعف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در سال ۹۶ و برنامه های مهم اجرا شده در این ساال ( تقویت برنامه های فرهنگی ، مبادله سند اجرایی مراکز ، تقویت و توسعه واحد آموزش در صنایع ، بازرسی از آزمون های عملی که برای اولین بار در استان ، ساماندهی نیروها ، افزایش اعتبارات استانی ، تجمیع واحد آموزشگاه آزاد ، اجرای تور آموزشی مربیان ، راه اندازی میز خدمت الکترونیکی و ……..) و نقاط ضعف این اداره را عدم تحلیل در بخش های مختلف اداری ، آموزشی و مالی دانست و افزود از دیگر برنامه های مهم سال آینده تحلیل و گزارش  در بخش های مختلف می باشد.

غیاثی تبار در ادامه به برنامه ریزی جهت کیفیت بخشی به خدمات در سال ۹۷ اشاره کرد و به برنامه های سال ۹۷ ( تقویت اتوماسیون اداری ، مدیریت هزینه ها ، اجرای آموزش مبتنی بر سفارش ، کیفیت بخشی خدمات ، تقویت اتوماسیون مالی ، یکپارچه سازی سیستم حضور و غیاب برای کارکنان و کار آموزان ، و …..) اشاره کرد و افزود با آسیب شناسی و تحلیل از گزارشات سال ۹۶ و با همفکری و همدلی میتوانیم در سال آینده به تعالی سازمانی برسیم.

غیاثی تبارمدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز  در پایان  کیفیت بخشی فعالیت های این مجموعه را بسیار ضروری دانست و برنامه ریزی برای این مهم را از طریق هم فکری ، هم اندیشی  و استفاده از تجربیات تمامی دست اندرکاران مورد تاکید قرار داد.

از دیگر موارد مورد توجه مدیر کل در جلسه شورای اداری آموزشی استفاده بهینه از منابع ، تشکیل شورای حفاظت ایمنی در مراکز جهت جلوگیری از حوادث احتمالی برنامه ریزی دقیق مراکز جهت عملیاتی کردن تفاهمنامه های فی مابین ، نظم و انضباط کاری و اداری ، و  تعمیق تعامل با صنایع و صنوف می توان اشاره کرد.

در پایان معاونین و  روسای ادارات تابعه نیزضمن پاسخگویی به مشکلات مطرح شده از سوی مراکزتسریع در روند رفع موانع در اجرای تعهدات مراکز را مورد تاکید قرار دادند و با توجه به تعهدات تعیین شده برای ادارات ، گزارش فعالیت ها و عملکرد های  خود را ارائه و نقطه نظرات در خصوص چگونگی به کارگیری روش های اجرایی برای دستیابی به نتایج مطلوب تر را مطرح نمودند.